Châtenois, Alsace

Châtenois, Alsace ประเทศฝรั่งเศส

Châtenois (ออกเสียง ภาษา Keschtaholz อัลเซเชี่ยน ) คือประชาคม ฝรั่งเศส ในภูมิภาค Bas-Rhin Alsace – Lorraine -Champagne – Ardenne เมือง แห่งนี้ตั้งอยู่ ในภูมิภาค ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ของฝรั่งเศส...

Read More