Aurora borealis

Aurora borealis ประเทศนอร์เวย์

ไฟ เต้น ที่สดใสของ แสงออโรร่า เป็นจริง การชนกัน ระหว่างอนุภาค ประจุไฟฟ้า จากดวงอาทิตย์ ที่เข้าสู่ ชั้นบรรยากาศของโลก ไฟจะ เห็น ข้างต้น เสาแม่เหล็ก ของ ซีกโลก เหนือและภาคใต้ พวกเขา เป็นที่รู้จักกัน เป็น ‘ Aurora Borealis ‘ ในภาคเหนือและ ‘ Aurora Australis ‘ ในภาคใต้ ....

Read More