Wuhan

อู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทันทีที่เหยียบ อู่ฮั่น เราก็ได้รับข่าวดีว่า นับจากนี้ไปใครที่เข้าประเทศจีนเป็นครั้งแรก ต้องแสดง statement ประกอบการขอวีซ่า ได้ยินแล้วก็ขอบคุณ แอร์เอเชีย อีกครั้ง ที่ทำให้เรารอดจากการตีหน้าเศร้าหาเงินเข้าบัญชี...

Read More