Siam Green Sky

สวนลอยฟ้า Siam Green Sky

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมือง Siam Green Sky ซึ่งเป็นสวนการเรียนรู้ที่อยู่บนชั้นดาดฟ้า ห้างสยามแสควร์ วัน ชั้น 7 ถือเป็นสวนลอยฟ้าที่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ แปลงเกษตรก้าวหน้า แปลงพืชนานาชนิด และแปลงสวนสวยปลูกง่าย สามารถเข้าชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมือง Siam Green Sky ได้ทุกวันพุธและวันเสาร์ วันละ 3 รอบดังนี้
รอบที่ 1 : 10.30-11.30 น.
รอบที่ 2 : 14.30-15.30 น.
รอบที่ 3 : 16.30-17.30 น.
ทุกรอบการเข้าชมจะมีผู้นำชมให้ข้อมูลที่น่าสนใจ และแนวความคิดหลักของการริเริ่มโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมือง Siam Green Sky

ที่ตั้ง: ห้างสยามสแควร์ วัน ชั้น 7 กรุงเทพ
เบอร์โทร: 099-001-8514